Så läser du av symbolerna på däckets sidovägg

Photo Courtesy www.goodyear.eu
Photo Courtesy www.goodyear.eu

A) Däckets bredd
Markeringen visar på bildäckets bredd mätt i millimeter, sidovägg från sidovägg.

B) Däckets profil
Markeringen visar på bildäckets s.k. sektionshöjd i förhållande till däckets bredd (Se punkt A) och uttrycks i procent. Om till exempel ett storleksförhållande visar på 65 innebär det att däckhöjden är 65 % av bredden.

C) Fälgdiameter
Punkt C visar på hjulets diameter/höjden mätt i tum.

D) Däckets belastningsindex
Bildäckets lastkapacitet finns på sidoväggen, normalt strax till höger där diametern anges.
Bildäckets belastningsindex anger däckets maximala lastkapacitet i kilogram.

Om ditt bildäcks belastningsindex har angett som 91 så kan däcket belastas med 615 kg. Den är lite ovanligt att använda men det finns en tabell för belastningsindex hos din närmaste återförsäljare.

När du köper nya sommardäck eller vinterdäck ska du alltid bedöma belastning och hastighetsklass.

Det kan även vara värt att se vad tillverkaren rekommenderar.

E) Däckets  hastighetsklass
Punkt E visar på bildäckets hastighetsklass som indikerar maximal hastighet för däcket vid förutsättning att det är korrekt tryck och under dess angivna belastning. 
För att läsa av hastighetsklassen så läser du av bokstaven längst bort på sidoväggen, den efter belastningsindexsiffran. 

Om bokstaven exempelvis är V har bildäcket en maximal hastighet på 240 km/h.

Glöm inte att kontrollera hastighetsklassen överensstämmer med fordonets hastighetskapacitet när du köper nya däck.

"E" markering på bildäck?

E-märkning på bildäck har införts av ekonomiska kommission i Europa och som nu blivit obligatoriskt att alla däck som används inom Europa ska vara E-märkta. Denna märkning visar på att bildäckets godkänts att använda i Europa och att bildäcket dessutom visar på att det uppfyllt krav gällande viss dimensionering, prestanda och märkningskrav.

Hur du identifierar däckets E-märke
Bokstaven/symbolen E kommer att vara i form av en cirkel eller rektangeln med bokstaven "E" eller "e" följt av ett nummer. En stor bokstaven "E" anger ECE-typgodkännande. En liten bokstaven "e" anger överensstämmelse med EG-direktivet 92/23 / EEG.

Siffran efter bokstav "E" på bildäcket identifierar det land där däcket godkändes.

ECE Märkningar som återfinns på (nästan) alla bildäck:

E1 Germany

E2 France

E3 Italy

E4 Netherlands

E5 Sweden

E6 Belgium

E7 Hungary

E8 Czech Republic

E9 Spain

E10 Yugoslavia

E11 United Kingdom

E12 Austria

E13 Luxembourg

E14 Switzerland

E16 Norway

E17 Finland

E18 Denmark

E19 Romania

E20 Poland

E21 Portugal

E22 Russian Federation

E23 Greece

E24 Ireland

E25 Croatia

E26 Slovenia

E27 Slovakia

E28 Belarus

E29 Estonia

E31 Bosnia and Herzegovina

E32 Latvia

E34 Bulgaria

E37 Turkey

E40 Macedonia

E43 Japan

E45 Australia

E46 Ukraine

E47 South Africa

E48 New Zealand

De nästa två siffrorna anger förordningen ändring serien enligt vilken däcket godkändes. "02" representerar ECE-reglemente 30 omfattar personbilsdäck. "00" representerar ECE-reglemente 54 omfattar kommersiella däck. De återstående siffrorna identifierar däcktyp och storlek. Vissa däck kan också ha ett "s" om det har genomgått vissa bullerprovningar. Ett "w" avser vått väglagstest.

Numret följer en cirkel / rektangeln och ett är typintyg godkännandenummer.

Behöver alla däck vare E-märkta?
Däck som säljs utanför Europa behöver inte typgodkännande ECE. Men på grund av globaliseringen så har allt fler tillverkare sökt ECE-godkännande ändå. Detta kan bero på deras däck ska användas i både Europa och andra platser som bland annat USA.

Mer information
För mer information om E-märkningen på sommardäck och vinterdäck och de relevanta bestämmelserna finns i följande länkar:


United Nations Economic Commission for Europe

ECE Vehicle Regulations

European Commission Directive 92/23/EEC